Armeringskoblinger

HRC Europe / Produkter / Armeringskoblinger

Hva er en armeringskobling?

Armeringskoblinger er komponenter som forbinder to armeringsstenger i lengderetning som en mekanisk armeringsskjøt. Det er et alternativ til omfaringsskjøt eller sveiseskjøt, ofte kalt “muffeskjøt”.

Armeringskoblinger benyttes for å unngå utstikkende armeringsstenger og for å redusere armeringstettheten, som oppstår ved omfarskjøter.

Armeringskoblinger produseres og festes til armeringsstålet med hjelp av forskjellige teknologier. Derfor har de forskjellige koblingssystemene også forskjellige egenskaper, som strekkstyrke, robusthet, installasjonsprosedyre og kvalitetskontroll. Det er viktig å være klar over at ulike koblingssystemer ikke kan blandes, m.a.o. han- og hun-del må komme fra samme produsent.

HRC400 armeringskoblinger

HRC400 armeringskoblinger oppfyller de strengeste krav til produkttypen. HRC-koblingen lager en skjøt som er sterkere enn armeringsstangen. Den høye kapasiteten:

  • Tillater overføring av den reelle styrken og tøyningen i armeringsstålet – og dermed utviklingen av kamstålets faktiske duktilitet (resultatet er som en stang uten skjøt).
  • Gir fleksibilitet med hensyn til plassering av skjøten (alle stenger kan skjøtes i samme snitt).

Den høye kapasiteten til HRC400 samt brukervennlighet gir i flere fordeler ved praktisk bruk på anlegget. HRC400 er rask og enkel å installere. Det er også lett å sjekke at koblingen er riktig installert.

Fordeler av HRC400 Serie armeringskoblinger

HRC400 serie – testet og dokumentert høy ytelse

Tekniske krav til armeringsskjøt i Norge er gitt i:

  • Norsk Standard «Utførelse av betongkonstruksjoner» - NS-EN 13670+NA, NA.6.2(3)
  • Håndbok R762 av Statens vegvesen – Prosesskode 2, prosess 84.341

Hovedkravene er:

  • tilfredsstille krav til alle tre kategorier ISO 15835: B, F og S
  • minimumskapasitet 130% av nominell flytestyrke til armeringsstål (dvs. 650 MPa)
  • kapasiteten må dokumenteres ved løpende produksjonskontroll
  • Statens vegvesen krever generelt at kamstål er av klasse B500NC etter NS3576-3.

HRC400 og HRC400XS oppfyller ALLE kravene.

I tillegg oppfyller HRC400 Serien krav til armeringskoblinger i andre europeiske land, som Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Tyskland.

Oppfyllelse av relevante krav bevises direkte ved eksisterende sertifiseringer og test resultater. Strekktester ender konstant med duktilt brudd i armeringen, dvs. koblingen begrenser ikke den faktiske styrken i skjøten, fordi den ultimate styrken til HRC400-koblingen er høyere enn 700 MPa.

Teknisk egenskap Ytelse av HRC400 Serie
Styrke Rm,act - (reell,faktisk styrke av kamstålet)
Duktilitet Agt,act - (100% av faktisk tøyning)
Slip ≤ 0,10mm
Utmatting oppfyller kravene (+ S/N-kurve)
Seismisk ytelse oppfyller kravene

I tillegg til de vanlige egenskapene som slip, strekkstyrke, seismiske- og utmattingsegenskaper er HRC400 Serie armeringskoblinger suksessfull testet under lave temperaturer (-40°C).

hun- og han-del av HRC400 armeringskobling-separat og installert