HRC720

  • Hylse i “svart” karbonstål med ISO-metriske gjenger
  • Kamståldelen av produktet kan tilpasses og dermed blir en del av betongkonstruksjonens armering
  • Hele produktet har kapasitet som bolt/gjengestag i fasthetsklasse 8.8 (se sertifisering)
  • 100% lastoverføring fra gjenge til kamstålet ... intet svakt ledd

HRC720SS er produktversjonen i rustfritt material.

HRC720 gjenget hylse, festet til en armeringsstang
tegning av HRC720 og HRC720SS
Gjengestørrelse Armeringsdiameter HRC720 hylse i “svart” stål
A Ø
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M16 20 28 30 50
M20 25 35 35 55
M24 25 35 40 60
M30 32 45 50 70
M36 40 55 60 80

Dra tabellen for å se alle data

Eksempel for bruk av HRC720 Serie

  1. HRC720 produktet installeres på høyde med betongoverflaten og støpes inn. Gjengene i hylsen er beskyttet med en propp. I byggefasen er det ikke noen utstikkende bolter som kan bli ødelagt eller være en fare.
  2. Gjengestag eller bolt er skrudd in i hylsen. Under kombinert strekk- og skjærbelastning vil boltematerialet sikrer den nødvendige styrken. Den maksimale strekklasten bestemmes av materialstyrken (opp til fasthetsklasse 8.8), mens for skjærkapasiteten spiller betongtrykket mot hylsen en rolle.
  3. Den ytre diameteren til hylsen gir en større kontaktflate mot betongen og dermed en høyere skjærkapasitet enn en innstøpt gjengestang/bolt ville ha.
  4. En innskrudd bolt/gjengestag kan raskt og enkelt byttes, f.eks. hvis ødelagte deler skal erstattes. Det kreves ingen inngrep i betongen og den originale kapasiteten beholdes også etter bytte.
HRC use of 700 Series