Kvalitet

HRC Europe / Om HRC / Kvalitet

Lastbærende kvalitet - vårt ansvar

Armeringsprodukter som T-hode stenger, armeringskoblinger etc. er lastbærende deler av en konstruksjon. Produktene er en integrert del av armeringen – og må derfor ha tilsvarende kapasitet. Sikkerheten av hele byggverket kan avhenge av dette.

Det er viktig å sikre at armeringsprodukter oppfyller sin funksjon. Det oppnås ved at de beskrives, produseres og brukes på riktig måte.

Vi i HRC er bevisste på vårt ansvar i denne sammenheng. Vårt kvalitetssystem er laget for å sikre at HRCs produkter er produsert innenfor små toleranser og med riktig ytelse – som beskrevet og forventet av våre kunder.

HRCs produkt- og systemsertifiseringer dokumenterer innsatsen vår.

Pålitelig og kostnadseffektiv

Kvalitet betyr for HRC ikke bare oppfyllelse av ytelseskrav, men også at produktene er egnet for bruk under forholdene på anlegget - enkle å håndtere og raske å installere. Effekten er gode arbeidsforhold på anlegget og muligheten for å redusere byggetiden.

HRCs service sikrer korrekt leveranse, til riktig tid og med nødvendig dokumentasjon.

Kundefokus

Vår mangeårige erfaring og våre kvalitetssystemer legger til rette for at HRC:

  • Skaper verdier for våre kunder
  • Er en pålitelig partner
  • Leder an markedet med kostnadseffektive kvalitetsprodukter