Vilkår for bruk

HRC Europe / Vilkår for bruk

Juridisk merknad - Vilkår for bruk

Bruken av dette nettstedet, og vilkårene for vår levering av informasjon, er underlagt denne juridiske merknaden. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du aksepterer og vil være bundet av disse vilkårene.

Sikkerhet

Vi anser personvernet ditt som viktig, og informasjonen vi samler inn fra deg, der du velger å gi den til oss, er for å gjøre det mulig for oss å sende deg informasjon om produkter og tjenester som du viser interesse for. Informasjonen kan bli gitt til selskaper i HRC-konsernet (HRC) for dette formålet. Når du gir oss opplysningene dine, samtykker du til at vi behandler dem for de formålene som er beskrevet ovenfor. Vi vil ikke gi opplysningene videre til noen tredjepart utenfor HRC, bortsett fra for å oppfylle våre bestillinger eller levere en forespørsel.

Av hensyn til nettstedets sikkerhet og for å sikre at dette nettstedet forblir tilgjengelig for alle brukere, overvåker HRC nettverkstrafikken for å identifisere uautoriserte forsøk på å laste opp eller endre informasjon eller på annen måte skade nettstedet. Alle som bruker dette nettstedet, samtykker uttrykkelig til slik overvåking.

Uautoriserte forsøk på å endre informasjon som er lagret på dette systemet, omgå sikkerhetsfunksjoner eller bruke systemet til andre formål enn det som er tiltenkt, er forbudt og kan føre til straffeforfølgelse.

Hvis overvåkningen avdekker bevis på mulig kriminell aktivitet, kan slike bevis bli overlevert til relevante myndigheter.

Erklæring om opphavsrett

Alt innhold på HRCs nettsider er HRCs eiendom, med mindre annet er oppgitt. Alle rettigheter forbeholdes. Ingen deler av dette nettstedet kan reproduseres, overføres eller kopieres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra HRC.

Ansvarsfraskrivelse for godkjenning

Dokumentene på dette nettstedet kan inneholde hypertekstlenker eller pekere til informasjon som er opprettet og vedlikeholdt av andre offentlige og private organisasjoner. Disse lenkene og pekerne er gitt for å gjøre det lettere for besøkende. HRC garanterer ikke for nøyaktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullstendigheten av den lenkede informasjonen. Inkludering av lenker eller pekere til andre nettsteder enn HRCs nettsteder er heller ikke ment å tillegge disse nettstedene og informasjonen der betydning, og er heller ikke ment å støtte, anbefale eller favorisere synspunkter som uttrykkes, eller kommersielle produkter eller tjenester som tilbys på disse eksterne nettstedene, eller organisasjonene som sponser nettstedene, ved handelsnavn, varemerke, produksjon eller på annen måte.

Henvisninger på alle HRCs nettsteder til spesifikke kommersielle produkter, prosesser eller tjenester, eller bruk av handels-, firma- eller selskapsnavn, er kun ment som informasjon og bekvemmelighet for nettstedets besøkende, og innebærer ikke at HRC støtter, anbefaler eller favoriserer disse. Synspunktene og meningene til forfatterne som kommer til uttrykk her, er ikke nødvendigvis i samsvar med eller gjenspeiler HRCs synspunkter og meninger, og skal ikke brukes i reklame- eller produktreklameøyemed.

Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør vårt ytterste for å gi nøyaktig og fullstendig informasjon. Vi kan imidlertid ikke garantere at det ikke forekommer feil. HRC fremsetter ingen krav, løfter eller garantier om nøyaktigheten, fullstendigheten eller tilstrekkeligheten av innholdet på dette nettstedet og fraskriver seg uttrykkelig ansvar for feil og utelatelser i innholdet på dette nettstedet.

Når det gjelder innholdet på HRCs nettsider, gir verken HRC eller HRCs ansatte og leverandører noen garanti, verken uttrykt, underforstått eller lovbestemt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter, eiendomsrett og garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål med hensyn til innhold som er tilgjengelig fra HRCs nettsider eller andre Internett-ressurser som er lenket fra dem. HRC påtar seg heller ikke noe juridisk ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av informasjon, produkter eller prosesser som er beskrevet her, eller for frihet fra datavirus, og garanterer ikke at bruk av slik informasjon, slike produkter eller prosesser ikke krenker private rettigheter.