Kjerneverdier

HRC Europe / Om HRC / Kjerneverdier

Hos HRC respekterer vi våre kollegaer, våre kunder, leverandører og miljøet vi jobber i.

Vi glemmer aldri at produktene våre brukes i kritiske konstruksjoner.

HRC skal handle ansvarsfull og følge juridiske og etiske normer og regler.

HRCs etiske retningslinjer er basert på

  • Integritet
  • Objektivitet
  • Kompetanse
  • Profesjonell opptreden

HRC leverer kvalitetsprodukter og service til en konkurransedyktig pris, i samsvar med kundenes forventninger og behov. HRC er internasjonalt ledende, med fokus på sikkerhet og respekt for miljøet. HRC bidrar til å forvandle ideer til realitet, med synlige resultater mange steder i verden.

Selskapet forplikter seg til å jobbe for positive holdninger på arbeidsplassen og til å drive forretning på en respektfull, profesjonell og etisk måte. Styret, ledelsen og de ansatte følger HRC etiske retningslinjer i vårt forhold til kunder og samarbeidspartnere.

HRCs etiske retningslinjer er beskrevet gjennom våre prinsipper og målsetninger.