T-hodet armering

HRC Europe / Produkter / T-hodet armering

T-hodet armering

T-hodet armering er kamstålstenger med en mekanisk forankringsenhet festet til en eller begge ender.  Internasjonalt betegnes slik armering som «headed bars». Forankringsenheten har oftest formen av en plate, som gjør at enden av kamstålet ser ut som bokstaven «T». Derav begrepet “T-hodet armering” (engelsk “T-headed bar»).

T-hodet armering benyttes som vanlig armering, hvor den mekaniske forankringen (T-hodet) er et alternativ til krok, forankringsbøy eller rett forankringslengde.

Forankringskapasiteten til T-hodet armering avhenger av tre faktorer:

  1. Bære-arealet til T-hodet
  2. Stivheten til T-hode platen
  3. Styrken i hode-stang forbindelsen
skisse om faktorene som bestemmer kapasiteten til en T-hode stang

Historien til T-hodet armering

Forankringen av jern- og stålstenger med plater har blitt brukt i konstruksjoner i flere århundrer. Overføringen av dette prinsippet på kamstål er en konsekvens i utviklingen av armert betong. Tidlige eksempler av T-hodet armering finnes i over 100år gamle publikasjoner.

Den nyere utviklingen av T-hodet armering ble utløst av høyt belastete konstruksjoner, som offshore plattformer og fremskritt i dimensjonering for jordskjelvlaster, som krever spesiell høy ytelse.

T-hodet armering er nå inkludet i flere dimensjoneringsstandarder. Det finnes også standardiserte beskrivelser og spesifikasjoner for dette produktet (som vegvesenets Prosesskode 2).

HRC T-hodet armering

HRC (Headed Reinforcement Corporation) – HRC Europe AS var en pioner i utviklingen og har produsert T-hodet armering siden 1985. HRC T-hodet armering er kjennetegnet av høy ytelse og konstant høy kvalitet.

HRC100/200 Serie T-hode stenger produseres under streng kvalitetskontroll for å sikre en slipfri forbindelse mellom T-hodet og armeringsstang. Kapasiteten overstiger den faktiske reelle strekkstyrken til kamstål B500NC og annen armering med 500MPa flytestyrke i henhold til EN 1992-1-1, Tillegg C.

HRCs hodestørrelser er dimensjonert for å overføre hele kraften i armeringsstangen til multiaksiale spenninger inn i betongen under T-hode platen, uten at betongen knuses (fasthetsklasse B30 eller høyere).

Fordelene av HRC T-hodet armering

HRCs produkter har høy ytelse, er fleksible i bruk og gir besparelser i byggetid.

Consentrated anchorage / HRC Europe
Consentrated anchorage / HRC Europe

Den konsentrerte og stive forankringen av T-hodet armering er ikke avhengig av en tilleggs-forankringslengde: 100% full forankring i T-hodet alene.

illustrasjon av forankring med en rett forankringslengde

Rett forankringslengde

illustrasjon av forankring av en stang med bøy

Forankringsbøy

illustrasjon av forankring med en stang med krok

Forankringskrok

illustrasjon av forankring med en T-hode stang

Mekanisk forankring: HRC T-hode

HRC T-hodestenger som stikker ut av en oval søyle

Forbedret robusthet ved ekstrembelastning (jordskjelv, ulykke etc.)

Bilder av en test av pelehoder (University of California, San Diego).

Improved robustness / HRC Europe

Konvensjonelle bøyler: forankringsbøyen rettes og presser ut betongoverdekningen. Forankringen er tapt.

Improved robustness / HRC Europe

Model av testen: konvensjonelle bøyler til venstre; T-hodet skjærarmering til høyre.

Improved robustness / HRC Europe

T-hodet skjærarmering: kun riss i betongoverflaten.