Personvernerklæring

HRC Europe / Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen oppdateres fortløpende og ble siste oppdatert 20.06.2024. 

Den forteller om hvorfor og hvordan HRC-Europe.no samler inn og bruker personopplysninger, og hva dine rettigheter er. 

Personvernerklæringen gjelder for HRC-Europe.no (org.nr 922 875 243)

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen eller dataene vi samler inn, kan du kontakte oss på info@hrc-europe.com

1. Generell informasjon

Nedenfor vil du få en enkel oversikt over hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet når du besøker vårt nettsted. Begrepet "personopplysninger" omfatter all informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. Som operatør av dette nettstedet, forstår HRC-Europe.no viktigheten av å behandle dine personlige data med konfidensialitet. Vi forsikrer deg om at vi følger alle lovpålagte krav til personvern og datasikkerhet til enhver tid. 

2. Ansvarlig kontroller av dataregistrering på nettstedet

Dataene som behandles på dette nettstedet, administreres av nettstedets eier, der kontaktinformasjon er tilgjengelig under "Informasjon om kontrolleren" i denne personvernerklæringen.

3. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger gitt via skjema på denne nettsiden og/eller i dialog med oss via telefon/epost, er det kun ansatte i HRC-Europe som har tilgang til. Vi verken selger eller leier informasjonen som er gitt fra deg til en tredjepart. Informasjon om ditt bruksmønster på nettstedet spores og lagres i ulike analyseverktøy som vi benytter, så sant du har gitt samtykke til dette. Du finner detaljert informasjon om disse verktøyene og den informasjonen som innhentes lengre ned i denne personvernerklæringen. 

4. Slik bruker vi dine personopplysninger

Enkelte av opplysningene dine lagres for å kunne sikre god og riktig levering av nettstedet. Andre data lagres med formål om å bli analysert for å forstå bruksmønstrene dine.

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernbestemmelser. Dette betyr at brukerdata kun behandles i følgende tilfeller:

 • Når det er lovpålagt (i henhold til artikkel 6, paragraf 1 (c) i GDPR).
 • Når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt (i henhold til Artikkel 6, paragraf 1 (b) i GDPR).
 • Når det er i samsvar med våre legitime interesser (i henhold til Artikkel 6, paragraf 1 (f) i GDPR).
 • Når brukeren har gitt samtykke (i henhold til Artikkel 6, paragraf 1 (a) i GDPR).

Vi registrerer ikke personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse med mindre du frivillig gir denne informasjonen, for eksempel ved å sende inn en kontaktforespørsel, sende inn en jobbsøknad eller ved å kontakte oss via e-post eller telefon.

Vi vil kun bruke disse dataene til å kontakte deg vedrørende ditt eksisterende kundeforhold med oss eller vedrørende en spesifikk henvendelse fra deg , for eksempel hvis du har sendt en kontaktforespørsel eller du har søkt på en ledig stilling. Vi kan også bruke dataene til produktrelaterte markedsføringsformål hvis du har gitt ditt forhåndssamtykke til dette, eller hvis det er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler, med mindre du har motsatt deg dette.

5. Så lenge lagrer vi dataene dine

Med mindre det er angitt en mer spesifikk lagringsperiode i denne personvernerklæringen, vil dine personopplysninger bli oppbevart hos oss til det formålet de ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Dersom du fremmer en berettiget forespørsel om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å beholde dine personopplysninger (for eksempel skatte- eller kjøpsrettslige oppbevaringsperioder); i slike tilfeller vil sletting skje når disse grunnene ikke lenger gjelder.

6. Juridisk grunnlag for databehandling på dette nettstedet

Dersom du har gitt ditt samtykke til behandling av data, vil vi behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder Artikkel 6(1)(a) GDPR. Ved spesifikt samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland, vil behandlingen også være basert på relevante lovbestemmelser, som Artikkel 49(1)(a) GDPR. Dersom du har gitt ditt samtykke til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til enhetens informasjon (f.eks. via enhetens fingeravtrykk), er databehandlingen i tillegg basert på 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles av deg når som helst. Hvis dine data er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller foreta handlinger før en kontrakt inngås, vil behandlingen være i henhold til Artikkel 6(1)(b) GDPR. Vi vil videre behandle dataene dine i samsvar med Artikkel 6(1)(c) GDPR, hvis en juridisk forpliktelse skulle tilsi at en slik behandling er nødvendig. Vi kan også behandle dataene dine basert på våre legitime interesser, i samsvar med Artikkel 6(1)(f) GDPR. Mer informasjon om de spesifikke juridiske grunnlagene for databehandlingen vil bli gitt i de relevante avsnittene i denne personvernerklæringen.

7. Informasjon om kontrolleren (den ansvarlige databehandleren)

Ansvarlig for databehandling på dette nettstedet er:

HRC-Europe
Adresse: Lierstranda 107, 3414 Lierstranda, Norway
E-post: info@hrc-europe.com

8. Dine rettigheter rundt dine personopplysninger

Du har rett til å motta informasjon om opphavet, mottakerne og formålene med de personopplysningene som er lagret om deg, uten å måtte betale for denne informasjonen. Du har også rett til å kreve retting eller sletting av dataene dine. Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine data, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når du måtte ønske. Et slikt ønske vil også påvirke all fremtidig behandling av dataene dine. Ut over dette har du også rett til å be om begrensning av databehandlingen av dine opplysninger hvis omstendighetene skulle tilsi det. Du har dessuten rett til å sende en klage til det kompetente tilsynsorganet.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine over, kan du sende en e-post til info@hrc-europe.com. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til HRC-Europe, postboks 591, 3414 Lierstranda, eller du kan ringe oss på telefon 32 24 04 70.

9. Slik lagres dine personopplysninger

9.1 Generelt

Når du besøker nettstedet vårt, sender nettleseren på enheten din automatisk informasjon til vår server, som midlertidig lagres i en loggfil. Vi har ingen kontroll over dette. Følgende informasjon blir automatisk registrert og lagret til den blir slettet:

 • IP-adressen til enheten som ber om tilgang
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Navnet og URL-en til filen du besøker
 • Nettstedet/applikasjonen som ble brukt for å få tilgang (henvisningsadresse)
 • Nettleseren du bruker og eventuelt operativsystemet til datamaskinen din, samt navnet på tilgangsleverandøren.

Behandlingen av IP-adressen er basert på artikkel 6, paragraf 1 (f) av GDPR og 25 (1) TTDSG. Vår legitime interesse for datainnsamlingen inkluderer formålene med å sikre en jevn tilkobling, optimal brukeropplevelse og vurdering av systemsikkerhet og stabilitet.

Vi bruker også informasjonskapsler, sporingsverktøy og målrettingsmetoder på nettstedet vårt. En detaljert forklaring på verktøyene, prosedyrene og hvordan dataene dine brukes til disse formålene, finner du i områdene under for online tilstedeværelse, nettstedsoptimalisering og integrasjon av tjenester og tredjepartsinnhold.

9.2 Henvendelser

Når du deler dine opplysninger med oss, for eksempel via et kontaktskjema, en presentasjonsbestilling, eller en annen type henvendelse, blir disse opplysningene lagret i vårt kunde- og forretningssystem, SuperOffice. Dette systemet lagrer data i tråd med personopplysningsloven og GDPR (Les mer om SuperOffice og GDPR).

Ved ulike henvendelser lagrer vi disse personopplysningene om deg:

 • Henvendelser via kontaktskjema:
  Navn, E-post, Telefonnummer og Firma (dersom sistnevnte er oppgitt).
 • Henvendelser via presentasjonsskjema:
  Navn, Firma og Epost
 • E-post henvendelser til vår oppgitte e-postadresse, inkl. søknad på jobb:
  E-post og andre personopplysninger du har informert oss om i mailen.
 • Telefonhenvendelser:
  Ditt telefonnummer og andre personopplysninger du har informert oss om via din samtale.

 

10. Markedsføring og analyseverktøy

10.1 Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som gjør det mulig for oss å integrere sporingsteknologier og andre verktøy på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter ikke brukerprofiler, lagrer ikke informasjonskapsler og foretar ikke uavhengige analyser. Det fungerer bare som en plattform for administrasjon og aktivering av de integrerte verktøyene. Google Tag Manager samler imidlertid inn IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Bruken av Google Tag Manager er basert på Artikkel 6(1)(f) i GDPR. Som operatør av nettstedet har vi en legitim interesse i en enkel og effektiv integrering og administrasjon av ulike verktøy på nettstedet vårt. Når det er innhentet pålagt samtykke, utføres behandlingen i henhold til Artikkel 6(1)(a) i GDPR og og 25 (1) TTDSG (tysk kommunikasjonslov), forutsatt at samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (for eksempel enhetsfingeravtrykk). Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

 

10.2 Google Analytics

Vi benytter tjenesten Google Analytics på dette nettstedet. Dette er et verktøy for nettanalyse som tilbys av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gir nettstedets operatør muligheten til å analysere besøkendes atferdsmønstre på nettstedet. Dette inkluderer informasjon som besøkte sider, tidsbruk på sidene, operativsystem og brukerens geografiske beliggenhet. Disse dataene samles og tilordnes en unik bruker-ID knyttet til den besøkendes enhet.

Google Analytics tillater også registrering av museklikk, rullebevegelser og annen interaksjon på nettstedet. For å forbedre datainnsamlingen og analysen bruker Google Analytics ulike modelleringsmetoder og maskinlæringsteknologier.

Google Analytics benytter teknologier som informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk for å identifisere og analysere brukeradferdsmønstre. Informasjonen som samles inn av Google overføres vanligvis til servere i USA og lagres der.

Vi baserer bruken av Google Analytics på ditt samtykke, som er i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR og 25 (1) TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Overføring av data til USA skjer i samsvar med Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Du kan finne detaljer om dette her: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/.

 

10.3 Google Ads

Dette nettstedet benytter seg av Google Ads, et nettbasert markedsføringsverktøy fra Google Ireland Limited ("Google"), med adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads muliggjør visning av annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder når brukere søker etter spesifikke søkeord i Google (søkeord-målretting). Videre tillater det målrettet annonsering basert på brukerdata som Google har, for eksempel posisjonsdata og interesser (målgruppe-målretting). Som databehandler analyserer vi disse dataene kvantitativt, inkludert hvilke søkeord som resulterte i visning av våre annonser og antall klikk på hver annonse.

Bruken av disse tjenestene skjer med ditt samtykke i samsvar med Artikkel 6(1) (a) i GDPR og 25 (1) TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføringen til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. For detaljer, vennligst se: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

10.4 Google Signals

Hvis du har gitt samtykke til informasjonskapsler for ytelse og statistikk gjennom vår samtykkeløsning (i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR), vil vi også implementere Google Signals-utvidelsen i Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google LLC (tidligere Google Inc.), med hovedkvarter på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I EU er det Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som står for tjenesteleveransen, heretter referert til som Google.

Google Signals gir Google Analytics (se avsnittet om Google Analytics over) tilleggsinformasjon, inkludert demografiske data og interessekategorier knyttet til Google-brukere som har aktivert personlig tilpassede annonser i sine innstillinger. Google kombinerer denne informasjonen med egne signaler for å kunne analysere atferd på tvers av flere enheter. Google Analytics genererer imidlertid kun slike data i form av aggregerte og anonymiserte rapporter. Disse rapportene gir innsikt i generelle atferdsmønstre, uten mulighet til å identifisere enkeltpersoner.

For dette formålet oppretter Google Analytics spesifikke målgrupper (kalt Google Audiences), som reklameplattformen Google Ads kan bruke som grunnlag for å vise annonser på tvers av enheter. Dette gjør det mulig for Google å integrere reklame på ulike plattformer, inkludert søkemotorer, YouTube og andre Google-produkter, samt tredjeparts nettsteder.

Vi bruker Google Signals for å bedre forstå den digitale brukeropplevelsen til våre brukere. 

Hvis du ikke ønsker å tillate bruken av Google Signals, har du muligheten til å tilbakekalle eventuelle samtykker du tidligere har gitt for markedsføringsformål i innstillinger for informasjonskapsler, og deaktivere personlig tilpassede annonser via dine egne Google-innstillinger: https://adssettings.google.com/

For ytterligere informasjon om Google Signals og Googles personvernpraksis, vennligst se følgende lenker:

 

10.5 Hotjar

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler fra Hotjar, der leverandøren av tjenesten er Hotjar Ltd., Nivå 2, St. Julians Forretningssenter, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, Europa (nettsted: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et verktøy som benyttes som en del av vår samtykkeløsning, CookieBot. Den brukes av CookieBot for å analysere brukeratferden på nettstedet for å sikre at vi hele tiden opererer i tråd med våre brukeres samtykke. 

Hotjar benytter teknologier som tillater gjenkjenning av brukeren med formål om å analysere brukeratferdsmønstre (for eksempel informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk).

Dersom du har gitt ditt samtykke, vil bruk av den nevnte tjenesten være i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR og 25 (1) TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst. Dersom samtykke ikke er innhentet, vil bruk av tjenesten være i samsvar med Artikkel 6(1)(f) i GDPR. Dette fordi nettstedets operatør har en legitim interesse i å analysere brukeratferdsmønstre for å optimalisere både nettpresentasjonen og operatørens annonseringsaktiviteter.

 

Deaktivering av Hotjar

Hvis det er ønskelig å deaktivere dataregistreringen fra Hotjar, kan du trykke på lenken under og følge instruksjonene: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Vi gjør oppmerksom på at Hotjar må deaktiveres separat for hver nettleser og enhet.

For mer informasjon om Hotjar og datainnsamlingen, vennligst se Hotjars personvernerklæring ved å følge denne lenken: https://www.hotjar.com/privacy.

 

11. Datasikkerhet

All personlig data som overføres av deg blir sikret gjennom bruk av den anerkjente og pålitelige standarden SSL (Secure Socket Layer). SSL er en velkjent og pålitelig standard, eksempelvis brukt i nettbanker. Tegn på en sikker SSL-tilkobling inkluderer "https://" i nettleserens adressefelt og hengelåssymbolet nederst i nettleseren.

Dette nettstedet benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at alle personlige opplysninger som gis, er beskyttet mot manipulasjon, tap eller uautorisert tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetsprotokoller blir kontinuerlig oppdatert i tråd med den teknologiske utviklingen.