Vestfold­banen – jernbane­­tunnel Drammen

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Vestfold­banen – jernbane­­tunnel Drammen

Prosjekt

Utbygging av Vestfoldbanen: betongkulvert som del av jernbanetunnelen gjennom Drammen,

Kunde

Bane NOR

Konsulent

Dr. techn. Olav Olsen

Entreprenør

Veidekke ASA