Seutbrua Fredrikstad

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Seutbrua Fredrikstad

Prosjekt

Bru langs Rv110, i Fredrikstad, Norge

Kunde

Statens Vegvesen

Konsulent

Multiconsult

Entreprenør

Park og Anlegg AS