Nijmegen Sidekanal (NASIN)

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Nijmegen Sidekanal (NASIN)

Prosjekt

Sanering og utvidelse av fundamentene for jernbanebrua ved Nijmegen, Nederland

Kunde

ProRail

Konsulent

Van Hattum en Blankevoort

Entreprenør

Van Hattum en Blankevoort, VSF, VolkerInfra

Produkt