Hywind Tampen

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Hywind Tampen

Prosjekt

Det første flytende vindkraftprosjekt for offshore olje og gas industrien, basert på Equinor’s teknologikonspet Hywind.
Består av 11 konstruksjoner med flytende betongfundamenter. Nordsjøen, Norge

Kunde

Equinor

Konsulent

Kværner

Entreprenør

Kværner

Produkt