Griniveien Turbru

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Griniveien Turbru

Prosjekt

Fotgjengerbru over RV168, Bærum, Norge

Kunde

Bærum kommune

Konsulent

Dr. techn. Olav Olsen

Entreprenør

Peab AS