Dam Sarvsfossen, Bykle

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Dam Sarvsfossen, Bykle

Prosjekt

Dam Sarvsfossen, 50m høy og 150m bred, dobbel-krummet betongdam, Bykle, Norge

Kunde

Otra Kraft DA

Konsulent

Multiconsult

Entreprenør

Kruse Smith AS

Produkt