Brynstunnel Oslo

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Brynstunnel Oslo

Prosjekt

Rehabilitering av veitunnel, Oslo, Norge

Kunde

Statens Vegvesen

Konsulent

Multiconsult

Entreprenør

Spenncon, Veidekke ASA

Produkt