Adriatic LNG Terminal

HRC Europe / Løsninger / Prosjekter / Adriatic LNG Terminal

Prosjekt

Adriatic LNG terminal er en offshore mottaksterminal for flytende naturgass, offisielt betegnet som Terminale GNL Adriatico Srl. Plassert i 14 km utenfor Porto Levante, Porto Viro, Italia, er det verdens første bunnfaste offshore terminal for mottak og regassifisering av LNG.

Kunde

ExxonMobil

Konsulent

Kværner

Entreprenør

Acciona Infraestructuras S.A.