HRC produkter for alle typer konstruk­sjoner

HRC produkter forenkler prosjekteringen, letter utførelsen på anlegget og gir muligheter for kortere byggetid, og kostnads­besparelser.

Robust og Effektiv

HRC produkter oppfyller de høyeste krav til ytelse og kvalitet. Produktene er robuste, samt raske å installere. Konkurransedyktig i pris.

Prosjekterende velger HRCs produkter for høy belastede konstruksjoner og for å løse konstruktive utfordringer.

Entreprenørene verdsetter den effektive og sikre bruken av HRC-produkter.

HRC produkter har lite miljøavtrykk og bidrar til materialbesparelser og redusert byggetid.

The headed bar company

Since 1979 HRC has developed affordable high-quality products and services for our customers. HRCs products are the ultimate choice when considering cost versus value.

HRC products meet the highest quality requirements while being robust, easy and thereby timesaving to install - at an affordable in price. Designers often choose HRC when specifying rebar products for high-load applications or to solve specific challenges. Contractors use HRC-products for efficient and safe construction.

HRC products have a low carbon footprint and offer material savings.

Solve it with HRC

ikon for kostnadsbesparelse-sparsvin

Low Cost & High value

ikon for en pris - rund merke med et stjerne

High quality

ikon for effektivitet- klokke og vernehjelm

Easy to install

ikon for miljøavtrykk - små blader som former et fotavtrykk

Low carbon footprint

Kunder om HRC

Erfaring og service

Siden 1985 har HRC levert til prosjekter over hele verden. HRCs produkter inkluderer T-hodet armering, armeringskoblinger, fundamentbolter, produkter for stål-betong forbindelser og løsninger prosjektert av kunder. HRC har mer enn 35 års erfaring i utvikling og produksjon av armeringsprodukter. Dette er et viktig bidrag til vår kundeservice.

Noen Prosjekter